Jak vrátit zboží?

JAK POSTUPOVAT, KDYŽ CHCETE VRÁTIT ZBOŽÍ DO 14 DNŮ?

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží.

Toto právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ a neslouží jako způsob řešení reklamace.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

  • Nejpozději 14. den po převzetí zboží zašlete vyplněný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy 
  • odešlete jej prosím emailem na info@senzanabytek.cz, poštou doporučeným psaním na adresu Atan nábytek s.r.o., Mikulášské náměstí 21, 326 00 Plzeň, nebo předejte osobně.
  • Zboží doručte zpět na vlastní náklady na adresu: ATAN nábytek s.r.o., ODSTOUPENÍ OD KS, Mikulášské náměstí 21, 326 00 Plzeň, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
  • Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit. 
  • Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn započíst částku představující náhradu škody, která mu vznikla užíváním zboží v rozporu s § 1833, na kupní částku.
  • Pokud byly předmětem uzavřené smlouvy služby a bylo započato s jejich plněním, potom má kupující povinnost uhradit poměrnou část ceny za spotřebované služby, pokud kupující od smlouvy odstoupil.
  • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

Peníze Vám vrátíme do 30 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy na bankovní účet nebo Vám částku po předchozí dohodě vyplatíme v hotovosti na naší provozovně v Plzni. Vrácení peněz poštovní poukázkou není možné.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

-          zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, 

-          zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 

-          zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (zejména matrace a obdobné zboží).