Jak reklamovat zboží?

Jak postupovat, když bylo zboží dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu?

Informujte nás (včetně fotogafií) na reklamace@senzanabytek.cz nebo zavolejte na číslo 377 235 074 a my Vám následně poradíme jak dále postupovat.

Prosíme, reklamované zboží nezasílejte sami zpět.

Přijaté zboží je poškozené

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. V případě poškození obalu (obal zdeformovaný, protržený apod.) dejte do přepravního listu řidiče poznámku – „ PŘEVZATO  S  VÝHRADOU“.  Po převzetí od řidiče, překontrolujte obsah zásilky a případné poškození nahlaste neprodleně většinou do 2 pracovních dnů ode dne převzetí, dané přepravní společnosti (přesné lhůty – viz.níže) včetně fotodokumentace poškozeného zboží a obalu.  Poškozený obal ani výplňový materiál prosím nevyhazujte. Pro jistotu kontaktujte i nás na reklamace@senzanabytek.cz, nebo zavolejte na číslo 377 235 074.


Zásilku, která jeví známky poškození, či vniknutí nepřebírejte.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď naši společnost, nebo přepravce, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.

Jak můžete reklamovat zboží?

 • Zasláním reklamace emailem na e-mailovou adresu provozovatele reklamace@senzanabytek.cz.
 • Poštou doporučeným psaním na adresu Atan nábytek s.r.o., Mikulášské náměstí 21, 326 00 Plzeň.
 • Osobním doručením.

Jsem kupující – spotřebitel

Kontaktuje nás a uveďte:

 • číslo vaší faktury/objednávky, nebo její scan
 • číslo účtu pro případné vrácení peněžních prostředků
 • detailní fotografie poškození
 • co nejvýstižnější popis závad (při popisu závady prosím uvádějte označení jednotlivých součástí zboží dle montážního návodu, v případě, že je ke zboží přiložen)
 • vyberte způsob vyřízení reklamace

Jaké způsoby vyřízení reklamace mohou požadovat:

Doporučujeme zvážit, zda je vada odstranitelná či neodstranitelná.

Odstranitelná vada:

 • bezplatné odstranění vady (oprava)
 • dodání nové věci bez vad (pouze u dosud nepoužitého zboží a pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující – spotřebitel požadovat jen výměnu součásti)
 • výměnu součásti
 • sleva z kupní ceny


Neodstranitelná vada:

 • dodání nové věci bez vad
 • přiměřená sleva z kupní ceny
 • právo na odstoupení od smlouvy (tímto se smlouva od počátku ruší a zákazníkovi musí být vráceny peníze)

Naši pracovníci Vás budou co nejrychleji kontaktovat a vydají písemné potvrzení o tom, kdy kupující – spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující – spotřebitel požaduje.

Upozorňujeme, že kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno uskutečnit.

 

Lhůta pro vyřízení reklamace:

Je-li kupující – spotřebitel, reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím - spotřebitelem, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. V případě, že kupující – spotřebitel nebude poskytovat prodávajícímu součinnost dle Reklamačního řádu, po dobu prodlení kupujícího s dodáním chybějících podkladů pro posouzení reklamace neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené zákonem.

 

Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady (zboží reklamovat) v době 24 měsíců od převzetí zboží, není-li uvedeno jinak.

Náklady reklamace:

Bude-li reklamace uznána, má kupující – spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) v nutné výši. Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu). O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od vyřízení reklamace. Bude-li reklamace zamítnuta, nese náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) kupující – spotřebitel sám.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.
Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

 

Jsem kupující – podnikatel

Kontaktuje nás a uveďte:

 • číslo vaší faktury/objednávky, nebo její scan
 • číslo účtu pro případné vrácení peněžních prostředků
 • detailní fotografie poškození
 • co nejvýstižnější popis závad (při popisu závady prosím uvádějte označení jednotlivých součástí zboží dle montážního návodu, v případě, že je ke zboží přiložen)
 • vyberte způsob vyřízení reklamace

 

Jaké způsoby vyřízení reklamace mohou požadovat:

 • dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující – podnikatel požadovat jen výměnu součásti
 • bezplatné odstranění vady

Naši pracovníci Vás budou co nejrychleji kontaktovat a vydají písemné potvrzení o tom, kdy kupující – podnikatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující – podnikatel požaduje.

Upozorňujeme, že kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno uskutečnit.

Je-li kupující –podnikatel, snažíme se vyřídit reklamaci v co nejkratší době, nejpozději do 90-ti dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím -podnikatelem, pokud se prodávající s kupujícím – podnikatelem nedohodnou na jiné lhůtě.

Kupující – podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady (zboží reklamovat) bez zbytečného odkladu po té, co mohl vadu při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději v době 12 měsíců od převzetí zboží, není-li uvedeno jinak.

 

Náklady reklamace:

Náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) nese kupující – podnikatel sám.

 

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.
Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.